Instrumentbelysning felsökning

Instrumentbelysning
Problem med instrumentbelysningen, kolla om denna säkring är trasig.